CENÍK UBYTOVÁNÍ

REZERVACE

  • Host :  450,- Kč/ noc

  • Dítě do 10 let :  300,- Kč/ noc

K ceně ubytování bude připočten městský poplatek z pobytu ve výši 30,- Kč/osoba nad 18 let/den. Aktuální znění místní vyhlášky o poplatcích z pobytu naleznete na stránkách města Železná Ruda odkaz.

Při pobytu na jednu noc se k základní ceně připočítává příplatek 100,- Kč, osoba/noc.

Při ubytování pouze jedné osoby je cena 700,- Kč, osoba/noc.

Uvedené ceny jsou smluvní a mohou být dohodnuty i jinak.

Zahájení a ukončení pobytu

Pokoje pro hosty jsou připraveny k ubytování v den příjezdu, a to od 14:00 do 18:00 hodin a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hodin. Časy příjezdu, odjezdu je možno dohodnout po domluvě i jinak, vždy však v závislosti na úklidu a přípravě pro další hosty.

REZERVACE A STORNO PODMÍNKY

Po zaslání předběžné objednávky, Vám obratem potvrdíme rezervaci s celkovou cenou za pobyt a výší zálohy, která činí 50% z celkové částky za ubytování. Pro závaznou rezervaci je potřeba uhradit zálohu na náš účet nejlépe do 3 dnů. Záloha je samozřejmě v plné výši započítána do ceny pobytu. V případě, že nedojde ve stanoveném termínu k připsání zálohy na náš účet, bude Vámi vybraný termín nabízen jako volný. Pokud záloha bude připsána na účet později, kdy již bude vybraný termín obsazen jiným zájemcem, budeme Vás neprodleně kontaktovat s nabídkou náhradních termínů, nebo zálohu obratem zašleme zpět na Váš účet. Pokud bude termín volný, bude Vám samozřejmě závazně rezervován.

  Doplatek za pobyt: 
převodem na účet: doplatek za pobyt uhraďte na stejný účet jako zálohu. Doplatek musí být připsán na náš účet před nástupem na pobyt. O úhradě doplatku převodem, nás prosím informujte na e-mail: penzion@atlas.cz 
 

Při rezervaci na poslední chvíli bude způsob úhrady dohodnut individuálně.

Klient je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nástoupením na pobyt. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to osobou, která ji podávala. Pro stanovení storno poplatku, je rozhodující datum doručení písemného storna a to na adresu Marcela Kučerová, Duhová 325, 330 02 Dýšina, nebo na e-mail: penzion@atlas.cz, v tomto případě jsou účtovány následující storno poplatky:

Zrušení do 30 dnů před nástupem na pobyt 10 % z celkové částky za pobyt

Zrušení do 20 dnů před nástupem na pobyt 30 % z celkové částky za pobyt

Zrušení 7 - 14 dnů před nástupem na pobyt 50 % z celkové částky za pobyt

Zrušení 0 - 6 dnů před nástupem na pobyt 100 % z celkové částky za pobyt

Zrušení pobytu ze strany ubytovatele bude vždy provedeno dostupným způsobem ( e-mailem, telefonicky ) a to pouze v případě, dojde-li k nepředvídatelné situaci v objektu ubytovatele a tím nebude možné poskytnout zde sjednané ubytovací služby. V tomto případě ubytovatel nabídne klientovi náhradní ubytovací termín. V případě, že klient nebude se změnou souhlasit, bude mu zaplacená záloha vrácena v plné výši.

Potvrzením rezervace s uvedením celkové ceny za pobyt, nebo úhradou zálohy, klient uzavírá ubytovací smlouvu na ubytování v pokojích pro hosty s provozovatelem ubytovacího zařízení: penzion Špičák kterým je Marcela Kučerová, Duhová 325, 330 02 Dýšina, ičo:75331021 a stvrzuje, že byl s těmito storno podmínkami seznámen a souhlasí s jejich zněním.